นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life ในฐานะเลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย นำทีมผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน SE Life หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี รวมพลังทำความดีเพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองและส่งต่อโอกาสในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ SE Life ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนและพนักงานมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตทั่วประเทศต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน