อุตสาหกรรมประกันชีวิตของสิงคโปร์ทำเบี้ยประกันใหม่ได้ทั้งหมด 1,250  ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า   29% เนื่องจากจำนวนกรมธรรม์ที่ซื้อทางออนไลน์ และการซื้อแบบประกันระดับพรีเมียมที่จ่ายเงินครั้งเดียว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สมาคมประกันชีวิตสิงคโปร์ (LIA) แถลงว่า กรมธรรม์ใหม่ที่ซื้อทางออนไลน์โตเป็น 88,565 กรมธรรม์ ในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี 2564 เทียบกับที่มีเพียง 4,662 กรมธรรม์ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมเปลี่ยนมาให้บริการในระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกจากนี้สมาคมยังตั้งข้อสังเกตว่า เบี้ยแบบประกันระดับพรีเมียมที่จ่ายเงินครั้งเดียว เพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดยมีมูลค่าเป็น  541.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากที่มีมูลค่า 293.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ในบรรดายอดขายแบบประกันระดับพรีเมี่ยมที่จ่ายเงินครั้งเดียว  แบบประกันชีวิตที่รับรองผลประโยชน์และไม่รับรองผลประโยชน์ที่จ่ายเงินครั้งเดียว มีสัดส่วน 80%  ในขณะที่แบบประกันที่เชื่อมโยงกับการลงทุนที่จ่ายเงินครั้งเดียว มีสัดส่วนยอดขายที่เหลือ 20%    

10% ของยอดขายแบบประกันระดับพรีเมี่ยมที่จ่ายครั้งเดียว มาจากแบบประกันที่อยู่ในแผนการลงทุนซีพีเอฟ และแบบประกัน cash-funded products มีสัดส่วน 90%

แบบประกันที่จ่ายเบี้ยรายปี ก็เพิ่มขึ้น 5% ในช่วงในช่วงไตรมาสหนึ่ง  โดยมีมูลค่าเป็น 708.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่มีมูลค่า 672.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

จากตัวเลขเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564   คนสิงคโปร์และผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์มากกว่า 20,000 คน ได้รับความคุ้มครองจากแผน Integrated Shield plans (IPs) และผู้ขับขี่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากแผน MediShield Life

เบี้ยประกันสุขภาพใหม่ทั้งหมด มีจำนวน 96.3 ล้านดอลลาร์  โดยเบี้ยประกันตาม IPs และ IP rider มีสัดส่วน 81.3 ล้านดอลลาร์หรือ 84% และอีก 16% หรือ 15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นแผนสำหรับผู้ขับขี่และแผนการแพทย์อื่นๆ

อย่างไรก็ดี การถือกรมธรรม์เกษียณอายุลดลง 2% เมื่อนับจากจำนวนกรมธรรม์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าทั้งหมด 97.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงไตรมาสหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 8% ของเบี้ยประกันทั้งหมดในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี 2564

ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม การจ้างงานในอุตสาหกรรมประกันชีวิตยังมั่นคงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการจ้างานใหม่ 40 คน  ซึ่งทำให้กำลังแรงงานในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของสิงคโปร์มีลูกจ้างเป็นจำนวน 8,707 คน เมื่อปลายเดือนมีนาคม และในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวแทนประกัน 14,945 คน ทำสัญญาพิเศษกับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน