สมาคมประกันชีวิตสิงคโปร์(แอลไอเอ) แถลงว่า เบี้ยประกันใหม่ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตสิงคโปร์มีมูลค่าทั้งหมด 5,400 ล้านดอลลาร์ ในปี 2564  เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวน 23%

กรมธรรม์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว( single-premium) มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก ถึง 41% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีมูลค่า 2,600 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จาก 1,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 

เบี้ยประกันใหม่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าปริมาณกรมะรรม์ใหม่สูงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564  เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปร์ฟื้นตัว

กรมธรรม์ที่มีปันผลและไม่มีปันผลแบบชำระครั้งเดียว มีสัดส่วน 83% ของการซื้อกรมธรรม์แบบชำระครั้งเดียวทั้งหมด  โดยมีมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเบี้ยครั้งเดียวมีมูลค่า 433.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมีสัดส่วน 17%

แอลไอเอ ยังตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนกรมธรรม์ใหม่ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีคำแนะนำทางการเงินเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 591,282 กรมธรรม์  จาก 206,679 กรมธรรม์ในปี 2563    กรมธรรม์เหล่านี้มีเบี้ยประกันมูลค่ารวม 189 ล้านดอลลาร์สิงคโปรในปี 2564 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบปีต่อปี  โดยกรมธรรม์รายย่อยใหม่ และกรมธรรม์เสริมที่ครอบคลุมผลข้างเคียงของโควิด-19 เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนกรมธรรม์เพิ่มขึ้นมาก

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ชาวสิงคโปร์และผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวร ได้รับความคุ้มครองจากแผน Integrated Shield (IP) ประมาณ 32,000 คน และมีผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจาก Medishield Life

ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพใหม่ทั้งหมดของบุคคลทั่วไปอยู่ที่  360.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเบี้ยประกันที่มีผลประโยชน์เพิ่มเติม  มีสัดส่วน 83% และเบี้ยประกันเพิ่มเติมและแผนการแพทย์อื่นๆ มีสัดส่วนที่เหลือ 17%

กรมธรรม์แบบบำนาญยังเพิ่มขึ้น 3% โดยมีการซื้อกรมธรรม์ 40,395 กรมธรรม์  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งหมายถึงว่ายังฟื้นตัวได้น้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งมีจำนวน 51,040  กรมธรรม์

ส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมประกันชีวิตลดลงเล็กน้อยเหลือ 8,675 คน เทียบกับ 8,768 คนในปีก่อนหน้า และ ตัวแทนประกัน 14,960 คน ทำสัญญาผูกขาดกับบริษัทที่มีเครือข่ายตัวแทนขาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน