“สถาบันประกันภัยไทย” จัดทำ “คลิปสั้น” แนะนำผู้สนใจสมัครสอบรับใบอนุญาต “นายหน้าประกันภัย” เพิ่มความสะดวกทันใจยุคดิตัล

“สถาบันประกันภัยไทย” จัดทำ “คลิปสั้น” แนะนำผู้สนใจสมัครสอบรับใบอนุญาต “นายหน้าประกันภัย” เพิ่มความสะดวกทันใจยุคดิตัล

บอร์ดทีไอไอ แต่งตั้ง “อุทัยวรรณ ชุมตันติ” นั่ง “ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยคนใหม่” มีผล 1 กันยายน 2565

บอร์ดทีไอไอ แต่งตั้ง “อุทัยวรรณ ชุมตันติ” นั่ง “ผู้อำนวยการคนใหม่” มีผล 1 กันยายน 2565

สมาคมประกันวินาศภัย ร่วมกับ ทีไอไอ จัดสัมมนา “ขายอย่างไรให้มีความสุข…เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” 

สมาคมประกันวินาศภัย ร่วมกับ ทีไอไอ จัดสัมมนา “ขายอย่างไรให้มีความสุข…เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” 

ทีไอไอ ชวนติดตาม EFI HIT FOR GOAL Season 2 มุม “ผู้บริโภค” หรือ “ผู้เอาประกันภัย” ว่า “ประกันสำคัญอย่างไร?” และ “จะต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนจะซื้อประกัน?”

ทีไอไอ ชวนติดตาม EFI HIT FOR GOAL Season 2 มุม “ผู้บริโภค” หรือ “ผู้เอาประกันภัย” ว่า “ประกันสำคัญอย่างไร?” และ “จะต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนจะซื้อประกัน?”

ด่วน!! สถาบันประกันภัยไทย ชวน”ผู้สนใจ-ตัวแทน-นายหน้า” ฟัง Live Talk สด หัวข้อ “การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย” พร้อมรับสไลด์ ฟรี!

ด่วน!! สถาบันประกันภัยไทย ชวน”ผู้สนใจ-ตัวแทน-นายหน้า” ฟัง Live Talk สด หัวข้อ “การปรับตัวเชิงรุกสู่ New Normal สำหรับคนกลางประกันภัย” พร้อมรับสไลด์ ฟรี!

ทีไอไอ Live Talk สดครั้งแรก หัวข้อ ” Covid-19 กระทบนักขายประกันภัยอย่างไร? และจะตั้งรับ New Normal อย่างไร?

ทีไอไอ Live Talk สดครั้งแรก หัวข้อ ” Covid-19 กระทบนักขายประกันภัยอย่างไร? และจะตั้งรับ New Normal อย่างไร?

สถาบันประกันภัย ปรับใหญ่ จ่ออบรมหลักสูตร “ออนไลน์”

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19  เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน