ฟอลคอนประกันภัย หนุน “ESG” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าผลักดัน-สานต่อจากนโยบาย ESG สู่กระบวนการทำงานเป็นอย่างรูปธรรมในทุกกิจกรรม พร้อมปรับปรุงสำนักงานรับเทรนด์เป็นองค์กร “Paperless”

ฟอลคอนประกันภัย หนุน “ESG” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าผลักดัน-สานต่อจากนโยบาย ESG สู่กระบวนการทำงานเป็นอย่างรูปธรรมในทุกกิจกรรม พร้อมปรับปรุงสำนักงานรับเทรนด์เป็นองค์กร “Paperless”

ฟอลคอนประกันภัยเข้าร่วมงานเสวนาสิทธิแรงงานนอกระบบของกลุ่ม “ไรเดอร์” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ESG ขององค์กร

ฟอลคอนประกันภัยเข้าร่วมงานเสวนาสิทธิแรงงานนอกระบบของกลุ่ม “ไรเดอร์” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ESG ขององค์กร

ฟอลคอนประกันภัย รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”

ฟอลคอนประกันภัยรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”

ฟอลคอนประกันภัย เดินหน้าสานต่อนโยบาย “ESG” อย่างต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ฟอลคอนประกันภัย เดินหน้าสานต่อนโยบาย “ESG” อย่างต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ฟอลคอนประกันภัย ออกประกันรถยนต์ใหม่ “Smart Motor” ขับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น ขับก่อนจ่ายทีหลัง

ฟอลคอนประกันภัย ออกประกันรถยนต์ใหม่ “Smart Motor” ขับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น ขับก่อนจ่ายทีหลัง

ฟอลคอนฯรุกรายย่อยขายประกันรถยนต์ – พ.ร.บ. – อุบัติเหตุออนไลน์ ผ่านตู้อัตโนมัติ

ฟอลคอนประกันภัย จับมือกลุ่มสบาย เทคโนโลยี รุกตลาดรายย่อย ขายประกันรถยนต์ – พ.ร.บ. – ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

ฟอลคอนฯ ร่วมสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพ์ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ฟอลคอนฯ ร่วมสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพ์ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ฟอลคอนฯมอบอุปกรณ์คอมพ์พร้อมสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในพื้นที่จ.ระยอง

ฟอลคอนประกันภัยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนพร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง

ฟอลคอนประกันภัย มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและสัตว์ไร้บ้านให้แก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์

ฟอลคอนประกันภัย มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและสัตว์ไร้บ้านให้แก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์