ฟิลลิปประกันชีวิต จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์

ฟิลลิปประกันชีวิตจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไปจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“ฟิลลิปประกันชีวิต” จ่ายสินไหม เหตุเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนพิทักษ์ป่าถูกกระทิงเขาใหญ่พุ่งขวิด

“ฟิลลิปประกันชีวิต” จ่ายสินไหม เหตุเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนพิทักษ์ป่าถูกกระทิงเขาใหญ่พุ่งขวิด

ฟิลลิปประกันชีวิตเปลี่ยนชื่อ LINE Official Account จาก @PhillipCare เป็น @PhillipLife ย้ำยังคงใช้บริการได้เหมือนเดิม

ฟิลลิปประกันชีวิตเปลี่ยนชื่อ LINE Official Account จาก @PhillipCare เป็น @PhillipLife ย้ำยังคงใช้บริการได้เหมือนเดิม

 ฟิลลิปประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Double The Gift” ชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ฟิลลิปประกันชีวิตจัดกิจกรรม “Double The Gift” ชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฟิลลิปไลฟ์ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฟิลลิปไลฟ์ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมกรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฟิลลิปประกันชีวิต ช่วยเสริมสภาพคล่องผู้ถือกรมธรรม์ช่วงโควิด -19 ผ่านการกู้เงินตามกรมธรรม์ ด้วยช่องทางออนไลน์

ฟิลลิปประกันชีวิต ช่วยเสริมสภาพคล่องผู้ถือกรมธรรม์ช่วงโควิด -19 ผ่านการกู้เงินตามกรมธรรม์ ด้วยช่องทางออนไลน์

ฟิลลิปประกันชีวิต จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

ฟิลลิปประกันชีวิต จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

ฟิลลิปประกันชีวิต เอาใจคนรักสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใหม่ “แมกซ์ ซีไอ แคร์” คุ้มครองโรคร้ายแรง

ฟิลลิปประกันชีวิต เอาใจคนรักสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใหม่ “แมกซ์ ซีไอ แคร์” คุ้มครองโรคร้ายแรง