ฟิลลิปไลฟ์ ส่งสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพระดับพรีเมียม “HS Gold 2” ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

ฟิลลิปประกันชีวิต ส่งสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพระดับพรีเมียม “HS Gold 2” ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

ฟิลลิปไลฟ์ร่วมแบ่งปันความสุขแก่น้องๆสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

ฟิลลิปไลฟ์ร่วมแบ่งปันความสุขแก่น้องๆสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า