Best Surveyor Award 2018

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี2561 หรือ Best Surveyor Award 2018

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่น 3

“วาสิต ล่ำซำ”ปธ.คกก.ประกันภัยยานยนต์ ส.วินาศฯ มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่น 3

ส.ประกันวินาศภัยประชุมสภาอาเซียน 10 ประเทศครั้งที่ 44

“นพดล สันติภากรณ์” พร้อมด้วย”กี่เดช อนันต์ศิริประภา” 2 ผู้บริหารส.ประกันวินาศภัยไทยประชุมสภาธุรกิจอาเซียนครั้งที่ 44 ร่วมส่งเสริมปชช.เข้าถึงประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาต้นทุนประกันภัยยานยนต์พุ่ง

TII มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27

“ทัตเทพ สุจิตจร” ผอ.สถาบันประกันภัยไทยจัด พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 มี “จีรพันธ์ อัศวะธนกุล” นายกส.ประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบ

มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

“นพดล สันติภากรณ์” อุปนายกส.ประกันวินาศภัยไทย ปธ.มอบวุฒิบัตร“โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่น 8 มี “วาสิต ล่ำซำ” ปธ.กก. ประกันภัยยานยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

มอบรถพยาบาลให้ รพ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการ คปภ.พร้อมด้วย “อานนท์ วังวสุ” เลขาธิการ ส.ประกันวินาศภัยฯผู้แทนมอบรถพยาบาลให้ รพ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ในงาน สัปดาห์ประกันภัยฯ ศูนย์ฯสิริกิติ์

คปภ.ดึงสตาร์ทอัพชิงผู้นำนวัตกรรมฯประกันภัยแห่งปี

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาฯคปภ. ดึงสุดยอดสตาร์ทอัพคนพันธุ์ใหม่ร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์ประกันภัย 7-9 ก.ย. @ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

ประชุมร่วมสมาคมประกันวินาศภัย 4 ประเทศ

ส.ประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting: BGPT ร่วมส.ประกันวินาศภัย 4 ปท. หารือแลกเปลี่ยนความเห็น เสริมสร้างสัมพันธ์อันดี @ส.ประกันวินาศภัย

หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ รุ่น 1

“นพดล สันติภากรณ์” อุปนายกส.ประกันวินาศภัย มอบวุฒิบัตรโครงการอบรม “หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ รุ่น 1” ยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพ @ส.ประกันวินาศภัย

นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานส.ประกันวินาศภัยไทย

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาฯ คปภ. นำคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานส.ประกันวินาศภัยไทย เสริมความรู้ระบบประกันภัยมากขึ้น @ส.ประกันวินาศภัยไทย