ประกันภัยปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ จ่าย 500,000 บาท และภาคสมัครใจ จ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เริ่ม 1 เมษายน 2563

ประกันภัยปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ จ่าย 500,000 บาท และภาคสมัครใจ จ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เริ่ม 1 เมษายน 2563

ส.ประกันวินาศฯสัมมนาเตรียมพร้อมภาคธุรกิจ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ พ.ค.นี้

ส.ประกันวินาศฯ สัมมนาเตรียมพร้อมภาคธุรกิจปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้ พ.ค.นี้