คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการด่วน เร่ง “บริษัทประกัน” จ่ายเคลมโควิด ชี้ จงใจจ่ายช้า ปรับ 500,000 บาท และรายวันอีกวันละ 20,000 บาท

คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการด่วน เร่ง “บริษัทประกัน” จ่ายเคลมประกันโควิด เรียกแจงสัปดาห์หน้า ชี้ จงใจจ่ายช้า ปรับ 500,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 20,000 บาท

เมืองไทยไลฟ์ ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) มอบความสะดวกและปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เมืองไทยไลฟ์ ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) มอบความสะดวกและปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ฟิลลิปไลฟ์ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฟิลลิปไลฟ์ ผ่อนผันเงื่อนไขกรมกรรม์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจลูกค้ารับมือโควิด 19 รักษาผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลคู่สัญญาและ Hospitel

เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจลูกค้ารับมือโควิด 19 รักษาผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลคู่สัญญาและ Hospitel

ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท จากกิจกรรม “โอชิชวนทำดี Season 2” สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย

ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท จากกิจกรรม “โอชิชวนทำดี Season 2” สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อดูแลสุขภาพคนไทย

ส.วินาศภัยไทย จับมือ ทรู ดิจิทัล และ TPA เพิ่มช่องทางให้บริการผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 และรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation เข้าถึงบริการ Telemedicine ได้อย่างรวดเร็ว

ส.วินาศภัยไทย จับมือ ทรู ดิจิทัล และ TPA เพิ่มช่องทางให้บริการผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 และรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation เข้าถึงบริการ Telemedicine ได้อย่างรวดเร็ว

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ