กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขยายเวลาผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขยายเวลาผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบแก่ คปภ. “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

เมืองไทยไลฟ์ มอบเงินสมทบแก่ คปภ. “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการด่วน เร่ง “บริษัทประกัน” จ่ายเคลมโควิด ชี้ จงใจจ่ายช้า ปรับ 500,000 บาท และรายวันอีกวันละ 20,000 บาท

คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการด่วน เร่ง “บริษัทประกัน” จ่ายเคลมประกันโควิด เรียกแจงสัปดาห์หน้า ชี้ จงใจจ่ายช้า ปรับ 500,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 20,000 บาท

เมืองไทยไลฟ์ ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) มอบความสะดวกและปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เมืองไทยไลฟ์ ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเสียง (Voice Biometrics) มอบความสะดวกและปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น