TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

TIP สนับสนุน บ. โลเคเนชั่น พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เปิดตัว ASQ เว็บไซต์ค้นหาที่พักอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและคุ้มครองประกันโควิด – 19

TIP สนับสนุน บ. โลเคเนชั่น พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เปิดตัว ASQ เว็บไซต์ค้นหาที่พักอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและคุ้มครองประกันโควิด – 19

ทิพยประกันภัย ห่วงใยประชาชน เปิดตัวโครงการ “#TIP เติมสุข” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบทางรายได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ดีเดย์ 11 เดือน 11 จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

ทิพยประกันภัย ห่วงใยประชาชน เปิดตัวโครงการ “#TIP เติมสุข” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล กระทบทางรายได้ จากสถานการณ์โควิด-19 ดีเดย์ 11 เดือน 11 จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

ทิพยประกันภัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9

ทิพยประกันภัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9

1 ปี แห่งความมุ่งมั่น “TIP Smart Assist” ที่เป็นมากกว่าทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้านบริการ และจิตอาสา ของทิพยประกันภัย พร้อมดูแลทั่วประเทศ

1 ปี แห่งความมุ่งมั่น “TIP Smart Assist” ที่เป็นมากกว่าทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้านบริการ และจิตอาสา ของทิพยประกันภัย พร้อมดูแลทั่วประเทศ

ทิพยประกันภัย จัดโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7

ทิพยประกันภัย จัดโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 “ตอน โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืน ปลูกป่าในใจคน” นำคณะครูจากทั่วประเทศร่วมโครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เยาวชนรุ่นใหม่

ทิพยประกันภัยจัดให้ ขยายระยะเวลาให้ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ ขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิด ผ่าน TIP COIN ตามคำเรียกร้องถึง 30 กันยายนนี้

ทิพยประกันภัยจัดให้ ขยายระยะเวลาให้ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ ขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิด ผ่าน TIP COIN ตามคำเรียกร้องถึง 30 กันยายนนี้