TIP ZONE By ทิพยประกันภัย ห่วงใยความปลอดภัยบนท้องถนน มอบหมวกกันน็อค ให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้

คุณอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ห่วงใยความปลอดภัยบนท้องถนน มอบหมวกกันน็อคจำนวน 500 ใบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องโดยสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้าย เป็นการป้องกันและลดความรุนแรง รวมถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีคุณสุภมาส สมอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้ รับมอบ ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน