ส.ประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายสินไหมชาวนาน้ำท่วม

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทีมงานของสมาคมฯ ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของชาวนา หลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่สร้างความเสียหายและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี นอกจากนี้มีการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร การทำประกันภัย ตลอดจนการสรุปความเสียหาย เพื่อนำมาเข้าระบบฐานข้อมูลของสมาคม และดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรโดยเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบกับความเสียหายได้อย่างทันท่วงที

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com