ส.ประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายสินไหมชาวนาน้ำท่วม

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทีมงานของสมาคมฯ ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของชาวนา หลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่สร้างความเสียหายและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี นอกจากนี้มีการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร การทำประกันภัย ตลอดจนการสรุปความเสียหาย เพื่อนำมาเข้าระบบฐานข้อมูลของสมาคม และดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรโดยเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบกับความเสียหายได้อย่างทันท่วงที

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน