ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ Korea Insurance Development Institute (KIDI) หลังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรในธุรกิจประกันภัย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

โดยได้รับฟังการบรรยายและชมการสาธิตต่าง ๆ อาทิ บทบาทหน้าที่ของ KIDI และภาพรวมธุรกิจประกันภัยของประเทศเกาหลีใต้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ AI ของ KIDI รูปแบบการประกันภัยรถยนต์ บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ KART

พร้อมชมการสาธิตการทดสอบการชนและการซ่อมรถยนต์ (รวมถึงอะไหล่รถยนต์) ระบบการแจ้งอุบัติเหตุ (AOS) ที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ตามบทบาทของ KIDI การประกันภัยรถยนต์และเบี้ยประกันภัยรถยนต์

การจัดแบ่งกลุ่มรถยนต์ ตามการศึกษาการชนของ KART และการคาดการณ์ความเสียหายจากการรับประกันภัย ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว นำมาซึ่งความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสองหน่วยงานต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน