ส.ประกันชีวิต จัดประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 17

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 17 (17th Annual Thailand Medical Academic Conference : TIMAC-17) จัดโดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา, นพ.ธรธเนศ อายานะ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ที่ปรึกษา ร่วมตั้งโต๊ะเสวนาเรื่อง ระบบประกันสุขภาพกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศไทย 

เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆ ร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มโรคที่พบบ่อย อาทิ มะเร็งทางเดินปัสสาวะ, การตรวจหาโรคไตเรื้อรังและโรคไตเบาหวาน, อาการทางจิตเวชในโรคทางสมองอินทรีย์, จังหวะการเต้นของหัวใจทำให้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน, การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างชาญฉลาด, การดูแลรักษาโรคตับอักเสบ B และการรักษาโรคตับอักเสบ C, การติดเชื้อ RSV ตลอดจนเทคนิคการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางการแพทย์ และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับแพทย์ พยาบาล บุคคลากรของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยในด้านพิจารณารับประกันภัย สินไหมประกันชีวิต รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ณ ห้องบอลรูมชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 14  มีนาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน