เมืองไทยไลฟ์จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศนักขายสุดยิ่งใหญ่

“สาระ ล่ำซำ” MD/CEO เมืองไทยไลฟ์ จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “Muang Thai Life Convention 2018″ พร้อมจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ เดินหน้าต่อสร้างตัวแทนคุณวุฒิด้านผลิตผลงาน

ส.ประกันชีวิต จัดประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 17

“นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์” นายกส.ประกันชีวิต เปิดงาน ประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 17 จัดโดยคณะแพทย์ที่ปรึกษาสมาคมพร้อมเสวนา ระบบประกันสุขภาพกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของไทย 

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่น 3

“วาสิต ล่ำซำ”ปธ.คกก.ประกันภัยยานยนต์ ส.วินาศฯ มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่น 3

วิริยะประกันภัย พร้อมให้บริการตรวจรถฟรี! สงกรานต์ปี 62 นี้

วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62  สนับสนุน กรมการชนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! 20 รายการ