“ไทยประกันชีวิต”ฉลุยครึ่งปีแรกฟันเบี้ยประกันรับรวม 40,000 ลบ.

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรก มีเบี้ยประกันรับปีแรก 7,579 ล้านบาท เติบโต 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกทั้งธุรกิจที่เติบโตติดลบ 8% ค่อนข้างมาก เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 3,939 ล้านบาท เติบโต 9% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 28,924 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 83% และเบี้ยประกันรับรวม 40,442 ล้านบาท เติบโต 5%

โดยการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกของบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ทั้งจากช่องทางตัวแทน และช่องทาง Non-Agent โดยช่องทางตัวแทนเติบโต 6% และช่องทาง Non-Agent เติบโต 22%

สำหรับเป้าหมายในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันรับปีแรกอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ประมาณ 15% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับปีแรกจากช่องทางตัวแทน 11,800 ล้านบาท และจากช่องทาง Non Agent 5,200 ล้านบาท

ขณะที่แนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครอง ออมทรัพย์ระยะยาว สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสินค้าที่เอื้อให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะรุกการขายผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Universal Life หรือ Unit Linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยสนับสนุนให้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License

“ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life และใบอนุญาต IC License รวมจำนวน 4,483 คน โดยตั้งเป้าเพิ่มเป็น 6,000 คน ภายในปีนี้ ซึ่งกำหนดแนวทางส่งเสริมให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตดังกล่าว ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเข้มข้น” นายไชยกล่าว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุนที่บริษัทฯ จะนำเสนอขายในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ แบบประกัน TL Universal Life ซึ่งมีจุดเด่นคือ มีความยืดหยุ่นทั้งด้านความคุ้มครองและการออมเงิน โดยผู้เอาประกันสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันที่ชำระได้ตามความต้องการ และหากชำระเบี้ยประกันภัยหลักต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยปีที่ 10 เป็นต้นไป

แบบประกัน TL Life Solution 99/1 (Unit Linked) ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันสามารถวางแผนทางการเงินได้ตามช่วงจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน และแบบประกัน TL Life Solution 99/99 (Unit Linked) ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัย และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน