“ไทยประกันชีวิต” มอบโอกาสทหารปลดพิการ

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2561 ได้สนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านทหารบก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รวมถึงประสานงานกับองค์กรเอกชนที่มีนโยบายสอดรับและสนับสนุนโครงการให้เดินหน้าต่อไป รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ ปัจจุบันมีบุตรหลานกำลังพลนำเงินสนับสนุนไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว อาทิ โครงการร้านถ่ายเอกสาร โดยเด็กชายพสิษฐ์ พิบูลย์ โครงการผลิตธูปหอม โดยนายมนตรี ไล้เลิศ โครงการร้านเสริมสวย โดยเด็กหญิงมุฐิตา ขันจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทหารเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อชาติ แม้ปลดพิการออกจากราชการไปก็ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพอื่นได้ และที่ผ่านมาบริษัทฯยังได้มอบความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ซึ่งการรับประกันชีวิตทหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือ CSR in Process ของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนภารกิจของทหารในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มาตลอดอีกด้วย ด้านนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ จะต้องเป็นกำลังพล หรือบุตรหลานที่พิการไร้สภาพ อายุระหว่าง 18-70 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้พิการว่ามีความถนัดด้านใด สนใจประกอบอาชีพอะไรและมีแนวคิดอย่างไร ซึ่งโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุน 109,500 บาทต่อปี โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกและกรมการจัดหางานจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบและติดตามผลงานเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้วยการสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้พิการและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ อันจะเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัว และนำพาทุกชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แบบร่วมกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน