ไทยประกันชีวิตมอบเงินสมทบเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก

นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ในฐานะผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 330,460 บาท จากการจัดกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day x World Heart Day 2020 และกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ผ่านแคมเปญในช่องทาง Twitter ของบริษัทฯ นำไปสมทบโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก โดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล อนุกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้าน Give Shop มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน