“สินทรัพย์ประกันภัย” เปลี่ยนชื่อ เป็น “เดอะ วัน ประกันภัย”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนยน 2564 เวลา 09.09 น. ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันฉลองและยินดีในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE ONE INSURANCE PUBLIC LIMITED โดยทางบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านและขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านเช่นเดิมทุกประการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน