อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบเสนอขายประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโตไปพร้อมกัน” โดย นายธีระวัฒน์ สาเจริญ ผู้บริหาร สายงานตัวแทน อารีเกเตอร์ เป็นตัวแทนเดินสายพบปะสมาชิกนายหน้าประกันกับกิจกรรม “อารีเกเตอร์สัญจร ประจำปี 2567” ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออัพเดตข่าวสาร และแนะนำการใช้งานระบบเสนอขายประกันออนไลน์อารีเกเตอร์ (Areegator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารงานขายประกัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของสมาชิกทั้งด้านธุรกิจประกันและธุรกิจสินเชื่อจากเงินติดล้อ เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้สมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ มีสมาชิกนายหน้าประกันในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ณ โรงแรม บลู ฮิปโป จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน