นางสาวอุทัยวรรณ ชุมตันติ  ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) หรือ TII เปิดเผยว่า เพื่อการตอบโจทย์สังคมที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้านความเข้าใจในการจะจัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวทาง TII จึงได้มีโครงการ EV สัญจรขึ้นในปี 2567 นี้ โดยเป็นการสรุปสาระสำคัญกรมธรรม์รถยนต์ไฟฟ้าและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ตามประกาศ คปภ. (คำสั่งนายทะเบียน ที่ 47/2566) ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกกลุ่ม

“เราจะมีการบรรยายถึงสาระสำคัญในกรมธรรม์รถยนต์ไฟฟ้าและพิกัดเบี้ยประกันภัย ที่กำลังจะมีออกในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในเรื่องที่จะทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องการเคลมอย่างไร และทำไมกรมธรรม์นี้ต้องระบุผู้ขับขี่ 5 คน หรือในเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสียหายแล้วจะมีความคุ้มครองอย่างไร เป็นต้น”

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย กล่าวอีกว่า การสัญจรแรกจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮลเต็ล ขอนแก่น ซึ่งจะบรรยายโดย อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนักวิชาการอิสระ

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายมีค่าใช้จ่ายราคา 1,890 บาท พร้อมอาหารกลางวันและ Coffee break เช้า-บ่าย แต่จะมีราคาพิเศษ Early Bird 1,500 บาท หากผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 เท่านั้น

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน