“ทิพยประกันภัย” โชว์กำไรสุทธิครึ่งปี 920 ลบ.

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิรวม 450.48 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.75 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่กำไรสุทธิ 423.79 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.71 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 26.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.30% ส่วนกำไรสุทธิสะสมงวด 6 เดือนแรก รวม 920.24 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.53 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่กำไรสุทธิ 877.73 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.48 บาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 32.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.66%

 

ขณะที่ครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 8,335.85 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันอัคคีภัย 1,140.03 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 132.37 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1,364.54 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 3,442.03 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2,256.88 ล้านบาท มีผลมากจาที่บริษัทประสบความสำเร็จจากนโยบายบริหารงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการชดเชยค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่ลดลงกว่า 13.42 % มาอยู่ที่ 1,114.50 ล้านบาท ทำให้กำไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็น 1,295.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.58% รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพย์รวม 45,625.60 ล้านบาท หนี้สินรวม 38,068.64 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,556.96 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ดร.สมพร กล่าวว่า ทิพยประกันภัยได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลและแอปพลิเคชันเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด “TIP InsureM” อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดจากอุบัติเหตุ ที่ต้องรอพนักงานสำรวจภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยสามารถใช้ฟังก์ชันเคลมประกัน “Tip Flash Claim” ทำเคลมได้ด้วยตัวเองทันทีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงฟังก์ชันอื่นๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ว โดยสามารถโหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจึงได้มีแผนงานสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจหรือบริการ ด้านการประกันภัยในรูปแบบดิจิทัล โดยทิพยประกันภัยพร้อมที่จะให้ความรู้ด้านเทคนิค กฏระเบียบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย รวมทั้งเป็นห้องทดลองให้สตาร์ทอัพมาทดลองเชื่อมต่อใช้งานกับระบบงานต่างๆของทิพยประกันภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน