พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 168 พิธีพุทธาภิเษก พระแก้วมรกต (จำลอง) แกะสลักจากหินแม่น้ำโขง เครื่องทรงล้านนา เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 70 ทิพยประกันภัย และอัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย

 

จัดพิธีพุทธาภิเษก พระแก้วมรกต (จำลอง) แกะสลักจากหินแม่น้ำโขง เครื่องทรงฤดูร้อน แบบล้านนา หน้าตัก 16 นิ้ว สูง 39 นิ้ว (รวมฐาน)

ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆพระองค์ ตลอดจนเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา

และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 70 ทิพยประกันภัย ในปี พุทธศักราช 2564 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดป่ารวกใต้ อ.พาน จ.เชียงราย ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา สืบต่อไป


สำหรับพิธีพุทธาภิเษกได้จัดขึ้นในวันมหามงคล วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 3 เหนือ จุลศักราช 1382 ณ อุโบสถ วัดป่ารวกใต้ อ.พาน จ.เชียงราย

โดยมี พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท , ผศ. ดร.)เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานสงฆ์พร้อมนั่งอธิษฐานจิต

นอกจากนี้ยังนิมนต์พระไพศาลประชาทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และพระเกจิในล้านนา มานั่งปรกอธิษฐานจิต

พร้อมทั้งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ยังมีพิธีแบบล้านนาโดยทำพิธีผนวชและเบิกพระเนตร เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) คือการสวดเพื่อปิดพระเนตร (ตา) ปิดพระโอษฐ์ (ปาก) ปิดพระกรรณ (หู) ด้วยขี้ผึ้งบริสุทธิ์

แล้วปิดพระเนตรด้วยผ้าขาวอีกชั้น พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา สวดเบิกทาง และเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งคืน

รุ่งเช้าได้มีพิธีเปิดพระเนตร พระโอษฐ พระกรรณ ถวายข้าวมธุปายาสโดยตลอดพิธีได้มีชาวบ้านในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างมากมาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน