พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 153 #วัดช่องลม

คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 153 ถวายภัตตาหาร น้ำดื่มทิพย และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดช่องลม พระราม 3

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน