ทิพยประกันภัย ร่วมกับ SCENARIO และ UN Women จัดกิจกรรม HAPPY DAY HAPPY SUPERMOMS AND KIDS

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณ จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนาริโอ จำกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, UN Women และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HAPPY DAY HAPPY SUPERMOMS AND KIDS” เพื่อร่วมกันให้กำลังใจผู้ปกครองครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เสริมพลังครอบครัวทั้งทางจิตใจและการดำเนินชีวิตของตนเองและบุตรให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ครอบครัว ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้คุณแม่ พร้อมกันนี้ ทิพยประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้ผู้ปกครองครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จ.นนทบุรี

สำหรับทิพยประกันภัย โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ได้มีนโยบายที่สนับสนุนรณรงค์ในเรื่องความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และต่อต้านการใช้ความรุนแรง บนหลักแนวคิด Understand & Caring เพื่อให้การอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งจะส่งผลในภาพรวมที่จะทำให้ เศรษฐกิจและสังคมสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน