ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 38 จัดกิจกรรมพาคณะครู-อาจารย์และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้หลักการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทำกิจกรรม ฝึกปลูกสับปะรดสี เคาะไข่ปลานิล แปลงเพศปลานิลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ

โดยได้รับเกียรติจาก นายสกนธ์ กรกฎ (กลาง) นายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี คุณวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) วัฒนธรรมจังหวัดระยองนางสาวสุนีรัตน์  สิงหเสมานนท์ (ขวา) รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
และ นางสาววรนุช สีแดง (ซ้าย) ผู้อํานวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยองร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน