บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกกรมธรรม์สำหรับแรงงานต่างด้าว ที่มาทำงานในเมืองไทย ให้ได้รับความอุ่นใจเป็นที่สุด ด้วยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนที่อยู่ในเครือ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สำหรับรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันแรงงานต่างด้าวจะคุ้มครองกรณีเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท (เบี้ยราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ) (ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) สามารถซื้อกรมธรรม์ เพื่อรับความคุ้มครองได้ที่ โทร 1736

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน