มูลนิธิราชกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอเชิญผู้เคารพรักในเสด็จเตี่ยเสด็จพ่อและหมอพร รวมกราบสักการะพระสารีธาตุพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุมศักดิ์และรวมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19-21 พฤษภาคมนี้ ระหว่างเวลา 8.00น.-18.00น. ณ วิหารน้อยภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิเช่น พิธิบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปธานการเสวนาเทิดพระเกียรติและการร่วมสั่งจองวัตถุมงคลในวาระครบรอบ 100 ปี วันอาภากร การแสดงนาฏศิลป์และนิทรรศการเทิดพระเกียรติและกิจกรรรมนวดแผนไทยรวมทั้งรับของที่ระลึกพิเศษภายในงาน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน