ทิพยประกันภัย ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงิน ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ “AAA” และแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ขณะที่ ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการคงระดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “AA” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สูงที่สุดเช่นกัน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจของ TIPH ได้เป็นอย่างดี 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH กล่าวว่า การคงอันดับเครดิตในระดับสูงครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ทิพยประกันภัย และทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง และมี

สถานะทางธุรกิจในระดับดีเยี่ยม ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำในประเทศไทย โดยเฉพาะการเป็นบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยประเภท Non Motor ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด และครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันภัยด้านอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และอัคคีภัย    

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง นอกจาก TIP จะเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยที่มีความหลากหลายแล้ว ยังมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็งผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TIPH ส่งผลให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสาขาที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีเงินกองทุนและมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง มีความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินกองทุนที่จำกัด มีสภาพคล่องที่เพียงพอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และมีกรอบธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ 

ดร.สมพร กล่าวต่อว่า การที่ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ TIPH มีต้นทุนทางการเงินที่แข่งขันได้ ส่งเสริมให้สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน