นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนดำเนินธุรกิจ และการลงทุนในปี 2565 ที่จะครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ยังคงมีความรุนแรงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ จึงยังคงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกและด้วยความห่วงใยกับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน