ทิพยประกันภัย จัดโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 41 พาคณะครู-อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจลงพื้นที่ ณ โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และวิถีชีวิตของชาวนาไทย ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ พร้อมสดุดีวีรกรรมของ “ขุนรองปลัดชู” และกองอาทมาต 400 นาย และทำกิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล ณ หาดหว้าขาว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมคิด จันทมฤก (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี คุณวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กลาง) ประธานมูลนิธิธรรมดี คุณกัญฐนา อภิรภากรณ์ (ขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณกฤษณา แผ่แสงจันทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณสุพัตรา ไพฑูรย์ (ที่ 3 จากขวา) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณอาชวันต์ กงกะนันทน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ คุณจิราวรรณ บุญฤทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.อ.ประสิทธิ์ สิทธิกิจ (ซ้าย) หัวหน้าช่างเครื่องบินประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณอนุภาพ พูลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มเพ็ญพุธประจวบคีรีขันธ์ คุณธนกิจ แทนคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (คณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย) ดร.อณิยา อภิรภากรณ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาตินอริช และ คุณจักรพงศ์ ภู่ทอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ผลิตรายการ แอทไทม์ ททบ.5 ร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน