TIPZONE by ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP SMART ASSIST ลงพื้นที่มอบเสื้อผ้า เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และไฟไหม้บ้านเรือน ในชุมชนย่านพระรามสาม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบกำลังใจ บริจาคสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และไฟไหม้บ้านเรือนในชุมชนย่านพระรามสาม โดยมอบกระเป๋าห่วงใย จากใจทิพยประกันภัย (ถุงยังชีพ) บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้งของใช้ที่จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า อาหารแห้ง ที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันบริจาค นำไปมอบให้แก่ ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา 2 , ชุมชนบัวหลวง , ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง เป็นชุมชนที่รับดูแลเด็กผู้ยากไร้ในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ทิพยประกันภัยขอ เป็นกำลังใจ ให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ห่วงใยเป็นที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน