นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างอุโบสถพระโพธิญาณ ศาสนสถานในวัด และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดนิมิตรโพธิญาณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน