ส.ประกันชีวิต แนะบอกรักแม่ด้วยความคุ้มครองประกันชีวิต

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สำหรับวันแม่ที่กำลังจะถึงนี้ การเลือกซื้อของขวัญที่จะมาช่วยเติมเต็มความรัก แทนความห่วงใยด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นของขวัญแทนใจได้ดีที่สุด เพราะจะช่วยลดภาระทางการเงินในระยะยาว เนื่องจากการทำประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุหรือประกันโรคร้ายแรงให้กับคุณแม่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในยามที่ท่านเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ลูกกตัญญูยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่ซื้อให้แม่ของตนเองหรือแม่ของคู่สมรสมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้อีก 15,000 บาท ทั้งนี้คุณแม่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีและผู้ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หากบุตรหลายคนรวมกันซื้อประกันสุขภาพ ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาหารเฉลี่ยเพื่อหักลดหย่อนภาษีของแต่ละคนได้ และสำหรับคุณแม่ที่มีอายุ 50 – 70 ปี ประกันผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถทำประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยไม่ตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแต่มีเงื่อนไขกรมธรรม์ว่า ภายใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์อนุมัติ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวน แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากกรณีเป็นโรค บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปทั้งหมดคืนบวกด้วยดอกเบี้ย 2 – 5% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละบริษัท และถ้าเสียชีวิตหลัง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์อนุมัติ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันเต็มจำนวนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากโรคก็ตาม ดังนั้น วันแม่ปีนี้บอกรักแม่ด้วยความคุ้มครองประกันชีวิต เพื่อดูแลคนที่คุณรักให้อุ่นใจตลอดไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน