สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วย นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิด“โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567” พร้อมเปิดตัว“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ‘สงกรานต์คลายร้อน’ (ไมโครอินชัวรันส์)”

ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อาทิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

พร้อมเชิญชวนให้บริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน