ธุรกิจประกันชีวิตยึดมั่นคำสัญญา !!

 

นายสาระ ล่ำซำ นายสมาคมประกันชีวิตไทย ออกประกาศว่า สมาคมประกันชีวิตไทยและภาคธุรกิจประกันชีวิต ขอให้ความมั่นใจกับผู้เอาประกันภัยทุกท่านว่า บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท พร้อมยึดมั่นในข้อตกลงตามสัญญา ที่ได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยไปจนครบกำหนดสัญญา

โดยบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งก่อนและหลังการรับประกันภัย และมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน