นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมร่วมเสวนา

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายศรีกรุง อรุณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต

การประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสทางอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คนพิการในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ณ ห้องชารอน A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่
25 เมษายน 2566

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน