สภาธุรกิจประกันภัยไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 1/2566 – 2568เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2566 – 2568 พร้อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นรองประธาน คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นเลขาธิการ และ คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เป็นรองเลขาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยโดยรวมให้มีความก้าวหน้าตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน