นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนภารกิจ “หมอหมู่” ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท จาก นางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้าและศีรษะ ส่งมอบโอกาสในการรักษา รวมถึงมอบความสะดวกในการใช้ชีวิตและเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน