พนักงาน ตัวแทน และผู้บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นสาธารณกุศล ช่วยเหลือด้านสังคม

และเป็นการแสดงความสามัคคีแรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งทำให้ประชาชนสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน