“โตเกียวมารีน”อบรม”ผู้วางแผนการเกษียณ”รุ่นที่5

คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้วางแผนการเกษียณ (Certificate Retirement Planner:CRP”รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายวิชาการในหัวข้อ “การจัดการการเกษียณของประเทศญี่ปุ่น” ระยะเวลาการอบรม 30ชั่วโมง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณรพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมฯ

ทั้งนี้หลังจากฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com