“โตเกียวมารีน”อบรม”ผู้วางแผนการเกษียณ”รุ่นที่5

คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้วางแผนการเกษียณ (Certificate Retirement Planner:CRP”รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายวิชาการในหัวข้อ “การจัดการการเกษียณของประเทศญี่ปุ่น” ระยะเวลาการอบรม 30ชั่วโมง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณรพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมฯ

ทั้งนี้หลังจากฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน