ตัวแทนคุณภาพโตเกียวมารีนประกันชีวิต เข้ารับรางวัล TNQA ประจำปี 2562

เพิ่มเพื่อน

มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีแก่เข้าตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ผู้เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)ครั้งที่ 36 จำนวน 42 ท่าน  และในปีนี้มีตัวแทนที่มีคุณสมบัติ MDRT 66 ท่าน COT 6 ท่าน และ TOT 4 ท่าน ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติในการทำงานของตัวแทน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน