บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่กำหนดกรอบการปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) การได้รับการรับรองนี้เป็นการยืนยันว่า บริษัทมีการจัดการและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างสูง

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นเครื่องหมายการันตีว่าบริษัทของเรามีการจัดการและปกป้องข้อมูล  ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการจัดการภัยคุกคาม ครอบคลุมถึงการเข้าถึงข้อมูล  ดังนั้นการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้แสดงให้เห็นว่า TQMalpha มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด และมีระบบการจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมรวมถึงการให้บริการมีความปลอดภัย และเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ TQMalpha ยังมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลในอนาคต เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและพันธมิตร”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน