“บรรณยง”เปิดเบื้องหลังดึง”พรศักดิ์”นั่งCAOไทยซัมซุงคนใหม่!

 

 

“บรรณยง นราสวัสดิ์” เปิดเบื้องหลังดึง “พรศักดิ์ สุวรรณทรรภ” อดีตน้องเลิฟสมัยร่วมวง “คนกรุงไทย-แอกซ่า” นั่ง CAO ไทยซัมซุงฯคนใหม่! ย้ำไม่ทับซ้อนเก้าอี้ “คมกฤษ ลายลักษณ์”!!

นายบรรณยง นราสวัสดิ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางจัดจำหน่าย (DCEO) บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เปิดเผย INN Why ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทน (CAO) เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของบริษัทและให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ตอนต้นปี

 

 

DCEO ไทยซัมซุง ประกันชีวิต กล่าวต่อ การเข้ารับตำแหน่ง CAO ของนายพรศักดิ์ ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและทับซ้อนตำแหน่งเดิมของนายคมกฤษ ลายลักษณ์ ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางรายบุคคล (CILO) ทั้งนี้เป็นไปตามโครงสร้างบริหารงานของไทยซัมซุงที่มีมาตั้งแต่ตนเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2554

ทั้งนี้โครงสร้างบริหารงานเดิมของไทยซัมซุง ประกันชีวิต ตั้งแต่ปี 2554 ครั้ง มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยช่องทางตัวแทนสามัญมีนายบรรณยง นราสวัสดิ์ นั่งเป็นประธานช่องทางจำหน่ายรายบุคคล (CILO) ซึ่งครอบคลุมดูแลช่องทางตัวแทน 2 สายงาน กลุ่มตัวแทนทั่วไปใหม่  และกลุ่มตัวแทนสายงานเดิมที่ ณ ขณะนั้นมี นางนฤมล ใยมุง นั่งเป็นประธานช่องทางจำหน่ายที่ปรึกษาทางการเงิน (CAO)

นอกจากนั้นยังมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนกลุ่ม ที่มีรายได้ประจำจากบริษัทฯ หรือ SFC ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นระบบการขายแบบหลักสูตรเดียวกับบริษัทแม่ที่เกาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่คนเกาหลีดูแล

 

 

ต่อมาในปี 2557 มีการโปรโมทนายบรรณยง ขึ้นรับตำแหน่งใหม่ DCEO ดูแลทุกช่องทางขายและเป็นรอง CEO แล้วมีการโปรโมทนายคมกฤษ ลายลักษณ์ ที่เข้ามารับเก้าอี้เดิมของนางนฤมลคือ CAO ไปก่อนหน้านี้หลังจากนางนฤมลเกษียณ แทน และได้ขยับไปนั่งเก้าอี้ CILO ต่อนายบรรณยงแทนตามลำดับ โดยที่ตำแหน่งนี้ดูแลไปถึงฝ่ายฝึกอบรม และเซลล์โครวมถึงระบบสนับสนุนช่องทางตัวแทนทุกสายงาน ด้วยเหตุนี้ทำให้ตำแหน่ง CAO ช่องทางตัวแทนอีกช่องทางทาง 1 ยังว่างอยู่

ดังนั้นหลังจากต้นปี 2561 ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้ประกาศแนวทางการเติบโตผ่านคอนเซ็ปต์ “ รีครูทคือลมหายใจ” ไปแล้ว จึงไม่แปลกที่จะมีการจัดสรรบุคลากรให้ครบตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อให้ช่องทางตัวแทนทั้งหมดสามารถส่งมอบพันธกิจจนบรรลุเป้าหมายสร้างคนใหม่ (New Code) 6,720 ราย และเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตด้านเบี้ยประกันภัยปีแรกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2561 นี้นั่นเอง

อนึ่ง นายพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน ครั้งแรกเมื่อ 2 มกราคม 2557 ในบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และต่อมาในปี 2560 ได้มีการปรับตำแหน่งไปเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจาหน่าย (Chief Distribution Training Officer) และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยนายพรศักดิ์เคยทำงานร่วมกันกับนายบรรณยงมาก่อนในกรุงไทย-แอกซ่าฯ .-