“วิริยะประกันภัย” พาผู้สูงอายุทัวร์บุญ “สุขที่ให้…ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7”

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา พร้อมคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 8 บุญรอดรุ่งเรือง จำนวน 100 คน จัดกิจกรรม “สุขที่ให้…ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7” ตอน “วิริยะพาผู้สูงอายุทัวร์บุญแม่กลอง…เพลิดเพลินริมฝั่งคลองอัมพวา” ร่วมทำบุญไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ณ วัดบางกะพ้อม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบางกุ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองและเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…ใส่ใจผู้สูงอายุ” บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยตระหนักเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กลุ่มผู้สูงอายุของชมรมฯ ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ทั้งนี้นอกจากผู้สูงอายุจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้ว การได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุและทีมวิริยะจิตอาสาตลอดการเดินทาง ยังเป็นแรงผลักดันให้คณะผู้จัดงานมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน