“วิริยะประกันภัย” อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 345

นายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางสุวรรณา สมทรัพย์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 345 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 64 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 117 คน ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่ปี 2533 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแล้วกว่า 50,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน