นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะการขับรถ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับขี่ปลอดภัยและการรักษาวินัยตามกฎหมายจราจร

รวมถึงหลักการป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่และข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ให้แก่ พนักงานขับรถโดยสารของสมบัติทัวร์ การอบรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะเดินทางออกไปยังต่างจังหวัด โดยคณะวิทยากรจากวิริยะประกันภัย ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน