วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนสภากาชาด เพื่อพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ  เพื่อร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมของคนไทยในการพัฒนาความมั่นคงด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาวัคซีนต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาและยังเตรียมพร้อมพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ด้วย ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน