วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทน-นายหน้าทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการจัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์เฟซบุ๊คเพจตัวแทนสัมพันธ์ วิริยะประกันภัยร่วมพูดคุยถึงประเด็นภาพรวมของบริษัทฯ

และอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งแนวทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัย ในปี 2564 ภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม


ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย เพื่อให้ตัวแทน นายหน้า และลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน