ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติ ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมให้ การสนับสนุนการจัด “งานวิ่ง SIRA RUN” (ศิริราช-รามาฯ รัน) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อผสานกำลังเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 100,000 บาท พร้อมจัดบูธบริการน้ำดื่ม ยาดม และของอำนวยความสะดวกสำหรับนักวิ่ง รวมถึงบูธกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลภายในงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน “งานวิ่ง SIRA RUN” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับภารกิจเพื่อสังคมด้านสาธารสุขของบริษัทฯ ในการสร้างสุขภาวะทางสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน