= เงินต้น x (ดอกเบี้ยใช้คำนวณแบบ+2%) x จำนวนวัน/365

เช่น เบี้ย 26,345 ครบกำหนดต่ออายุวันที่ 8 เมย จ่ายเบี้ยช้าเพราะลืม นึกได้วันที่ 10 มิย เลย 45 วันและมีมูลค่ากรมธรรม์มากกว่าเบี้ย ก็จะโดน กู้อัตโนมัติ

จะเคลียร์หนี้สินวันที่ 10 มิย จะคิดดอกเบี้ยดังนี้

(1)หาจำนวนวันที่เป็นหนี้จากรูปที่แนบมา
8 เมย = 98
10 มิย = 161
161-98 = 63 วัน

(2)ดอกเบี้ยเงินกู้ = 4.5% (2.5%+2%)

(3)ดอกเบี้ย = 26,345 x 4.5% x 63/365
= 204.62 บาท

(4)รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
= 204.62+26,345
= 26,549.62 บาท

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน